English Version
منوی سایت
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 156342
  • بازدید امروز : 73
  • بازدید دیروز : 166
  • افراد آنلاین : 1
این آزمون، مطابق استاندارد ASTM 123 می باشد.
الزامات عمومی :
 توجه1: ترکیب شیمیایی و حالت سطح (میزان صافی و زبری) فلز پایه، حجم اجزاء و شرایط گالوانیزاسیون بر ظاهر، ضخامت، ساختمان و خواص فیزیکی/مکانیکی پوشش اثر دارد.
توجه 2: اطلاعاتی که باید توسط خریدار (مشتری)، تهیه شود.
- ترکیب شیمیایی و هرگونه خصوصیات فلز پایه که بر فرآیند گالوانیزه گرم موثر خواهد بود.
- نحوه شناسایی و مشخصه سطوح (به عنوان مثال در طراحی و یا به نحوه مناسبی در نمونه علامت زده شده است).
- یک نقشه و یا هر مشخصه ای که سطوح غیر همسطح را نشان دهد.
- یک نمونه و یا هر تعریف دیگری که از الزامات نهایی می شود.
- هرگونه خواسته  قبل از انجام کار.
- نیاز و شرایط قابل پذیرش برای پوشش هایی که با نیروی گریز از مرکز (سانتریفیوژ) تهیه می شوند.
- ترکیب بازرسی و کنترل.
 
 ضخامت:
 جدول 1: حداقل وزن پوشش (در ارتباط با ضخامت)، برای نمونه هایی که سانتریفیوژ نشده اند.
 

خبرنامه ایمیل

ثبت ایمیل جهت دریافت لیست قمیت و کاتالوگ محصولات

http://www.interserver-coupons.com